bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie BIP Szkoły Podstawowej w Głojscach

Aktualne informacje i wydarzenia:


Aktualności

Sprawozdania finansowe za rok 2020

06.05.2021

Informuję, że zgodnie z par. 34 ust. 9 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla sfery budżetowej, sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania sporządzane przez jednostki obsługujące oraz łączne sprawozdanie finansowe państwowych jednostek budżetowych, jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdania.

Deklaracja dostępności

01.09.2020

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Głojscach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://spglojsce.pl

Sprawozdania finansowe za rok 2019

07.05.2020

 Informuję, że zgodnie z par. 34 ust. 9 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla sfery budżetowej, sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania sporządzane przez jednostki obsługujące oraz łączne sprawozdanie finansowe państwowych jednostek budżetowych, jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdania.Opublikował: Piotr Grzywacz
Publikacja dnia: 16.10.2020
Podpisał: Piotr Grzywacz
Dokument z dnia: 30.07.2019
Dokument oglądany razy: 9 818