bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie BIP Szkoły Podstawowej w Głojscach

Aktualne informacje i wydarzenia:


Aktualności

Sprawozdania finansowe za rok 2019

07.05.2020

 Informuję, że zgodnie z par. 34 ust. 9 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla sfery budżetowej, sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania sporządzane przez jednostki obsługujące oraz łączne sprawozdanie finansowe państwowych jednostek budżetowych, jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdania.

Sprawozdania finansowe za rok 2018

24.05.2019

 Informuję, że zgodnie z par. 34 ust. 9 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla sfery budżetowej, sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania sporządzane przez jednostki obsługujące oraz łączne sprawozdanie finansowe państwowych jednostek budżetowych, jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdania.

Projekt unijny - Nowa jakość kształcenia w gminie Dukla i Jaśliska

01.10.2018

Projekt pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.Opublikował: Piotr Grzywacz
Publikacja dnia: 16.10.2020
Podpisał: Piotr Grzywacz
Dokument z dnia: 30.07.2019
Dokument oglądany razy: 1 540